Fundacja Centrum Europy Lokalnej
not verified

Between 2014-04-08 and 2014-04-08, company exhibited on trade show PRACA KARIERA ROZWÓJ 2014.

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

(Go to exhbitor profile)
Hall: CK
Stand: 10
Fundacja Centrum Europy Lokalnej jest prężnie działającą organizacją pozarządową, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Obecnie zajmuje się organizacją staży oraz praktyk, udziela również wsparcia prawnego, księgowego i marketingowego. Fundacja bardzo chętnie przyjmuje wolontariuszy.
Głównym celem działalności Fundacji jest wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

Files

The exhibitor has not added here any files.