Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg
not verified

Between 2014-04-01 and 2014-04-01, company exhibited on trade show TARGI PRACY 2014.

Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg

(Go to exhbitor profile)
Hall:
Stand: 107
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg jest instytucją pośredniczącą w ubieganiu się o dofinansowanie małych firm, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie oraz odnowę i rozwój wsi.
Stowarzyszenie działa aktualnie również w partnerstwie projektu "Ekonomia społeczna- rozwój z przyszłością".
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Files

The exhibitor has not added here any files.