Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
not verified

Between 2014-03-26 and 2014-03-28, company exhibited on trade show EDUKACJA 2014.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

(Go to exhbitor profile)
Hall: F
Stand: 11
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to placówka publiczna o zasięgu wojewódzkim. Ofertę centrum stanowią kursy, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli oraz uczniów.
ŚCDN dysponuje kadrą wykwalifikowanych edukatorów i specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, współpracujących z liczącymi się na rynku edukacyjnym partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Files

The exhibitor has not added here any files.