PRAMARK s.r.o.

Between 2014-03-26 and 2014-03-28, company exhibited on trade show STOM-TOOL & STOM-BLECH & STOM-LASER & SPAWALNICTWO & WIRTOPROCESY & CONTROL-TECH & CONTROL-STOM 2014.

PRAMARK s.r.o.

(Go to exhbitor profile)
Hall: D
Stand: 1
Firma PRAMARK jest firmą czeską oferującą różne technologie do znakowań. Posiada w swojej ofercie kompleksowe rozwiązania, włącznie z integracją technologii znakowania w liniach produkcyjnych.

Bogata oferta technologiczna, od prostych, jak np. stemple, markery do pisania, pióra mikroudarowe, aż po bardziej złożone maszyny mikroudarowe czy lasery do znakowań.

Dla wszystkich dostarczanych technologii PRAMARK zapewnia pełny serwis i porady techniczne związane z ich prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem.

Files

The exhibitor has not added here any files.