Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
not verified

Between 2014-03-07 and 2014-03-09, company exhibited on trade show LAS-EXPO & AGROTECH 2014.

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

(Go to exhbitor profile)
Hall: H
Stand: 185

Files

The exhibitor has not added here any files.