TOPOK Technika Obróbki i Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Biomasy
not verified

Between 2014-10-14 and 2014-10-17, company exhibited on trade show POLEKO 2014.

TOPOK Technika Obróbki i Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Biomasy

(Go to exhbitor profile)
Hall: 5
Stand: 135

Files

The exhibitor has not added here any files.