MIKSER KLEJOWY MKS-1

MIKSER KLEJOWY MKS-1 jest urządzeniem wykorzystywanym w przemyśle meblarskim przy oklejaniu płyt meblarskich, służy do mieszania żywic klejowych z utwardzaczami i dozowania gotowej zmiksowanej mieszanki do walcowych nakładarek kleju. Podstawą urządzenia są dwa zespoły pomp zębatych podające ( tłoczące ) żywice klejową i utwardzacz odrębnymi przewodami do mieszalnika znajdującego się nad walcami klejowymi. Zastosowane do napędu silników pomp zębatych falowniki,zapewniają precyzyjny dobór proporcji mieszanych składników kleju. Zainicjowanie procesu podawania (mieszania) kleju odbywa się ręcznie przyciskiem z pulpitu. Koniec cyklu podawania następuje automatycznie (samoczynnie) według ustawienia wyłącznika czasowego w pulpicie. Obrót ramienia miksera (przestawianie dozowania – zespół walców górnych-dolnych)- ręcznie. Urządzenie może służyć jako dozownik gotowego kleju. Modułowa budowa mieszalnika umożliwia łatwy demontaż i montaż do mycia i konserwacji.
Urządzenie może służyć jako dozownik gotowego kleju .

DANE TECHNICZNE:

• moc zespołów pompowych – 2 x 0,55 kW
• moc silnika mieszalnika – 0,37 kW
• wydajność pompy żywicy – 7 dcm 3/min
• wydajność pompy utwardzacza - regulowana – 1-3 dcm 3/min
• masa – ok. 200 kg