Defibrylator DefiMax biphasic z monitorem

DefiMax biphasic jest nowoczesnym, profesjonalnym defibrylatorem klinicznym z dużym kolorowym ekranem. Urządzenie pełni zarówno funkcję defibrylatora, jak i kardiomonitora zapewniającego monitorowanie EKG, ciśnienia tętniczego (NIBP) i saturacji (SpO2). Przebieg EKG może być drukowany na wbudowanej drukarce termicznej.

Dzięki szerokiemu zakresowi możliwej energii defibrylacji (od 1 do 300 J) oraz zintegrowanym akcesoriom defibrylator przeznaczony jest do pracy zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi.

DefiMax biphasic pracuje w następujących trybach:

ręczny - wartość energii używana do defibrylacji dobierana jest przez użytkownika,
AED - defibrylacja półautomatyczna po wykryciu rytmu VF/FT,
kardiowersja - defibrylacja synchroniczna,
monitorowanie - długotrwałe monitorowanie EKG, SpO2 oraz NIBP,
stymulator pracujący w trybie asynchronicznym (sztywnym) lub synchronicznym (na żądanie).
Defibrylacja dorosłych oraz dzieci wykonywana jest przy użyciu elektrod stałych lub jednorazowych. Defibrylator może zostać zakupiony wraz z dedykowanym wózkiem jezdnym lub specjalną torbą ułatwiająca jego transport.

Files