Pierwotna działalność „REMA” S.A. rozpoczęła się w 1951 r. i obejmowała szeroko rozumiany przemysł maszynowy, a od 1963 r. Spółka wyspecjalizowała się w produkcji obrabiarek do drewna (pod nazwą Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego i Leśnictwa). W obecnej formie prawnej Spółka funkcjonuje od 31.12.1990 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

W tym okresie Spółka rozpoczęła intensywne działania w celu zdobycia zagranicznych rynków zbytu, w tym rozpoczęto budowę własnej sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych. Sprzedaż rozwijała się dynamicznie, udział w targach pozwalał nawiązać kontakty z nowymi partnerami handlowymi. Największe obroty zanotowano w latach 1994-1995. W podanym okresie udział sprzedaży zagranicznej w stosunku do całkowitej sprzedaży wyrobów Spółki wynosił 70%. Głównymi rynkami zbytu były: Belgia, Szwecja, Czechy, Austria, USA. W kolejnych latach 1995-2005 na podanym obszarze znacznie zmieniła się struktura sprzedawanych wyrobów. Wyroby typu „hobby” m.in. pilarka DMXA-32 oraz obrabiarka wieloczynnościowa DYMC-8 zostały zastąpione pilarkami formatowymi z podcinaczem, prasą hydrauliczną oraz pilarka ramową wielopiłową. Od roku 1996 po wprowadzeniu do oferty pilarki formatowej typ DMMD-40 z wrzecionkiem podcinającym, Spółka weszła na nową drogę rozwoju, której efektem jest pozycja niekwestionowanego lidera wśród krajowych producentów pilarek formatowych.

News

The exhibitor has not added any news.