Pierwotna działalność „REMA” S.A. rozpoczęła się w 1951 r. i obejmowała szeroko rozumiany przemysł maszynowy, a od 1963 r. Spółka wyspecjalizowała się w produkcji obrabiarek do drewna (pod nazwą Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego i Leśnictwa). W obecnej formie prawnej Spółka funkcjonuje od 31.12.1990 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

W tym okresie Spółka rozpoczęła intensywne działania w celu zdobycia zagranicznych rynków zbytu, w tym rozpoczęto budowę własnej sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych. Sprzedaż rozwijała się dynamicznie, udział w targach pozwalał nawiązać kontakty z nowymi partnerami handlowymi. Największe obroty zanotowano w latach 1994-1995. W podanym okresie udział sprzedaży zagranicznej w stosunku do całkowitej sprzedaży wyrobów Spółki wynosił 70%. Głównymi rynkami zbytu były: Belgia, Szwecja, Czechy, Austria, USA. W kolejnych latach 1995-2005 na podanym obszarze znacznie zmieniła się struktura sprzedawanych wyrobów. Wyroby typu „hobby” m.in. pilarka DMXA-32 oraz obrabiarka wieloczynnościowa DYMC-8 zostały zastąpione pilarkami formatowymi z podcinaczem, prasą hydrauliczną oraz pilarka ramową wielopiłową. Od roku 1996 po wprowadzeniu do oferty pilarki formatowej typ DMMD-40 z wrzecionkiem podcinającym, Spółka weszła na nową drogę rozwoju, której efektem jest pozycja niekwestionowanego lidera wśród krajowych producentów pilarek formatowych.

Multimedia

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.