Laserowy Skaner 3D

Laserowa głowica skanująca jest urządzeniem przeznaczonym do bezdotykowego precyzyjnego skanowania modeli na maszynach CNC. Urządzenie skanuje powierzchnię modelu przy użyciu wiązki laserowej. Informacja o geometrii skanowanego modelu zapisywana jest do pliku na karcie SD.
Do inicjacji skanowania głowica wykorzystuje optyczny czujnik szczelinowy lub sygnały (dir i step) pobrane ze sterownika maszyny. Wyznaczenie trajektorii oraz edycję chmury punktów umożliwia oprogramowanie wapp3D dołączone do urządzenia. Oprogramowanie wapp3D umożliwia generowanie ścieżek narzędzia w celu odtworzenia zeskanowanego modelu.