Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Poland
+48 12 617 22 34
+48 12 633 15 93