TYRYSTOROWE ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE typu TZP 50 - 300 A

Płynna regulacja obrotów silników obcowzbudnych prądu stałego
Praca ze sprzężeniem prędkościowym lub napięciowym
Całkowita separacja układu sterowania od obwodów mocy
Sygnalizacja stanu pracy i stanów awaryjnych
Nastawiany czas rozruchu
Prosty w zastosowaniach
Zwarta obudowa.