OPRAWA CRIPTO

Nowa technologia umożliwia obecnie realizację nieszablonowych połączeń między światłem i architekturą. Ewolucja technologiczna oraz zastosowanie diod LED umożliwia podkreślenie pomników lub nowych infrastruktur przy zastosowaniu nieinwazyjnych instalacji, które nie stanowią żadnego zagrożenia powodującego zmianę współczynnika oddawania barw materiałów. W ten sposób jest możliwe oświetlenie i wyeksponowanie dóbr kultury i punktów, które reprezentują tożsamość danego miejsca.

Firma Disano przedstawia reflektor zaprojektowany jako możliwy następca najbardziej klasycznych modeli.

Nadzwyczajne osiągi tego reflektora pod kątem oszczędności energetycznej oraz wydajności świetlnej łączą się z długim okresem eksploatacji (ponad 50 tysięcy godzin) oraz z zastosowanymi materiałami o stopniu protekcji IP65, umożliwiającymi instalację na zewnątrz budynków.

Oprócz źródeł światła LED najnowszej generacji, gwarantujących od 3.000 do 10.000 lumenów w odpowiedniej temperaturze barwowej, która nie wpływa na wizualny odbiór materiałów (4000K) i bardzo wysokim współczynniku oddawania barw (CRI 80), oprawa CRIPTO jest dostępna w 2 rozmiarach (mały i średni).

Technologia i bardziej racjonalny kształt mają za zadanie zredukowanie zużycia energii i są ukierunkowane na konieczność - coraz częściej spotykaną - zastąpienia opraw już przestarzałych, w celu dostosowania ich do stale rosnących wymogów dotyczących oszczędności energetycznej.