Cyfrowy programator astronomiczny CPA 6.0 z GSM

CPA 6.0 to specjalizowany sterownik przeznaczony do załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego zgodnie z czasem zachodu i wschodu słońca oraz poprawkami wprowadzonymi przez użytkownika.

CPA 6.0 to sterownik przeznaczony do pracy w szafach oświetlenia ulicznego. Po zainstalowaniu wystarczy wprowadzić współrzędne geograficzne, sprawdzić poprawność daty i godziny oraz wprowadzić ewentualne poprawki i parametry przerwy nocnej jeśli jest wymagana. Można to zrobić za pomocą znajdujących się na płycie czołowej przycisków lub wcześniej przygotowany komplet nastaw wpisać przy użyciu bezprzewodowego pilota.Od tego momentu sterownik pracuje praktycznie bezobsługowo. Godziny wschodów i zachodów słońca obliczane są na podstawie położenia geograficznego oraz daty.

Sterownik wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD zawierający dwie linie po osiem znaków. Pozwala to na łatwe poznanie bieżącego stanu pracy, wprowadzonych nastaw oraz dodatkowych nastaw takich jak łączny czas załączenia zliczany dla każdego z wyjść osobno lub godziny najbliższego załączenia/wyłączenia.

Zegar jak wszystkie poprzednie modele współpracuje także z wyłącznikiem zmierzchowym.

Ponadto zegar CPA 6.0 jest kompatybilny z Mapami przeznaczonymi do zegarów typu CPA 3.1 oraz CPA 4.0 W celu zaprogramowania go zgodnie ze starszymi mapami wystarczy w położeniu geograficznym wybrać wartości zerowe a następnie wprowadzić poprawki zgodne z poprawkami dla starszych zegarów.

Dzięki wyposażeniu sterownika w łącze RS232 może on współpracować z dedykowanym modemem. Możliwa jest wtedy obsługa sterownika przez stronę www z dowolnego komputera podłączonego do internetu. W łatwy sposób możemy przeprogramować wszystkie parametry urządzenia jak (poprawki załączania i wyłączania oświetlenia, czas trwania przerwy nocnej, położenie geograficzne urządzenia itd.). Zegar staje się dzięki temu bardziej funkcjonalny i tańszy w eksploatacji gdyż możemy obsługiwać go zdalnie.

Dla zainteresowanych sposobem programowania sterownika CPA 6.0 umieszczamy link do krótkiego filmiku (film). Filmik prezentuje przykładowy sposób ustawiania poprawek na załączanie i wyłączanie oświetlenia oraz wpisywanie lokalizacji (położenia geograficznego) sterownika. Poprawki zostały ustawione tak, aby oświetlenie załączało się 15 minut po zachodzie słońca (poprawka +15), oraz żeby oświetlenie wyłączało się 15 minut przed wschodem słońca (poprawka -15). Poprawki o wartościach +15/-15 zostały wprowadzone kolejno dla wyjścia A oraz dla wyjścia B (dla czasu letniego i zimowego). Położenie geograficzne (długość i szerokość) zostały ustawione dla przykładowego miasta w innym państwie.