Humac Agro

Bioprodukt - Naturalny środek poprawiający właściwości gleby o wysokiej zawartości kwasów huminowych

Działanie kwasów huminowych w glebie:

Pozytywnie wpływają na strukturę gleby
Zatrzymują wode w glebie
Redukują erozję gleby
Wiążą makro i mikroelementy tworząc kompleksy chelatowe, które są łatwiej przyswajalne przez rośliny
Wiążą toksyczne metale przeciwdziałające w ten sposób ich kumulacji w roślinach
utrzymują rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i redukują ich wymywanie do wód głębinowych
Zapewniają bardziej efektywne wykorzystanie nawozów sztucznych
Wyzwalają CO2 z węglanów a tym samymumożliwiają ich wykorzystanie w procesie fotosyntezy
Stymulują w glebie rozwój korzystnych mikroorganizmów
Zwiększają zdolności buforowe gleby

Działanie kwasów huminowych w roślinach:
zwiększają zawartość chlorofilu i adsorpcję fotonów, wskutek czego następuje silniejsza fotosynteza i również przy niższym natężeniu światła (szklarnie, tunele foliowe) uzyskuje się lepsze plony
katalizują liczne procesy biologiczne zwiększając w ten sposób zawartość środków odżywczych (białka, sacharydy, oleje), witamin (C, beta karoten) i innych substancji czynnych w roślinach (alkaloidy, olejki eteryczne)
zwiększają siłę kiełkowania i żywotność
zwiększają odporność na brak wody
zwiększają wydajność z hektara
zwiększają rentowność produkcji roślinnej

Ponieważ kwasy huminowe ułatwiają roślinom pobieranie substancji mineralnych z gleby, które bez nich trudniej było by roślinom wykorzystać, nie ma potrzeby stosowania nawozów sztucznych, albo można je stosować w mniejszej (o połowę) ilości. Działanie kwasów humusowych przejawia się przez 3 - 4 lata (najefektywniej od 2 do 4 roku), dlatego zaleca się powtórzenie zastosowania po 4. - 5. latach. Jedno zastosowanie, działanie przez 5 lat
Naturalny środek poprawiający właściwości gleby
Oksyhumolit o wysokiej zawartości kwasów huminowych.
Substancja czynna: kwasy huminowe Granulki 8,00 mm lub proszek.

Typ nawozu: Środek poprawiający właściwości gleby
Granula 8mm.

Właściwości chemiczne i fizyczne produktu:
Preparat HUMAC Agro ma postać brązowo-czarnych granulek uzyskanych z oksyhumolitu. Stosuje się go do gleby w określonej ilości, gdzie substancje czynne i ich kompleksy wywierają korzystny pod wieloma względami wpływ na żyzność gleby. Kwasy humusowe są aktywatorami podstawowych procesów biologicznych, dlatego przyśpieszają wzrost i rozwój roślin.

Deklarowany skład:
- zawartość kwasów huminowych: min. 62 % w suchej masie
- zawartość swobodnych kwasów huminowych: min. 50 % w suchej masie
- zawartość substancji mineralnych w suchej masie Na 12801 mg/kg; K 1186 mg/kg; Ca 16805 mg/kg; Zn 64 mg/kg; Br 77 mg/kg; Fe 14502 mg/kg; Cu 19 mg/kg; Se 6mg/kg i inne, niemal wszystkie znane pierwiastki w mikro-, nano- /kg
- wilgotność: maks. 20 %


Stosowanie
Znajdujące się w produkcie HUMAC Agro kwasy huminowe wymagają pewnego czasu dla utworzenia kompleksów humusowych zapewniających efektywne odżywianie roślin, dlatego najlepiej jest je stosować do gleby jesienią do wczesnej wiosny. Dopuszczalne jest całoroczne zastosowanie. Preparat najlepiej wymieszać z glebą na głębokość do 10 cm.