Simona

Odmiana soi Simona charakteryzuje się wysokoplennością oraz dużą odpornością na wyleganie i osypywanie. Nasiona tej odmiany charakteryzują się wysoką jakością konsumpcyjną i przemysłową.

Odmiana została zarejestrowana w Bułgarii oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy w centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:
Typ wzrostu – niesamokończący
Pokrój – wyprostowany
Barwa owłosienia – biała
Wysokość roślin – 75-110 cm
Osadzenie dolnego strąka – 10-14 cm
Kształt liścia – jajowaty, zaokrąglony
Barwa kwiatu – biała
Barwa okrywy nasiennej – żółta
Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:
Grupa wczesności – wczesna
Okres wegetacji – 125-135 dni
Potencjał plonowania – 4 t/ha
Masa 1000 nasion – 170-200 g
Zawartość białka – 41-43%
Zawartość tłuszczu – 20-21%