Mavka

Rośliny soi odmiany Mavka równomiernie dojrzewają, charakteryzują się wysoką odpornością na osypywanie i wyleganie.

Odmiana w 2013 roku została wpisana do Krajowego Rejestru w Polsce. Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:
Typ wzrostu – pośredni do niesamokończącego
Pokrój – półwyprostowany
Barwa owłosienia – złotawo brązowa
Wysokość roślin – 80-110 cm
Osadzenie dolnego strąka – 15-20 cm
Kształt liścia – jajowaty, zaokrąglony
Barwa kwiatu – biała
Barwa okrywy nasiennej – żółta
Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:
Grupa wczesności – wczesna
Okres wegetacji – 125-135 dni
Potencjał plonowania – ponad 4 t/ha
Masa 1000 nasion – ok. 180 g
Zawartość białka – 36-40%
Zawartość tłuszczu – 18-22%