Annushka

Soja odmiany Annushka jest jedyną w swoim rodzaju pod względem wczesnego dojrzewania. Krótki okres wegetacji tej odmiany czyni ją najlepszym przedplonem dla upraw następczych oraz niezbędną rośliną, w razie konieczności powtórnego siewu (np. po wymarznięciu roślin ozimych).

Odmiana soi Annushka jest chroniona prawnie na podstawie Certyfikatu wydanego przez Międzynarodowy Związek ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin Nr 22857 z dnia 31.03.2008 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rade (WE) NQ 2100/94.

Cechy biologiczne odmiany:
Typ wzrostu – pośredni
Pokrój – wyprostowany
Barwa owłosienia – ciemnoszara
Wysokość roślin – 80-110 cm
Osadzenie dolnego strąka – 12-15 cm
Kształt liścia – lancetowaty
Barwa kwiatu – fioletowa
Barwa okrywy nasiennej – żółta
Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:
Grupa wczesności – bardzo wczesna
Okres wegetacji – 100-130 dni
Potencjał plonowania – 4 t/ha
Masa 1000 nasion – 110-155 g
Zawartość białka – 36-40%
Zawartość tłuszczu – 17,5-21%