Tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe

Tarcze i bębny hamulcowe są drugim elementem pary ciernej odpowiedzialnym za sprawność hamulców tak istotną dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Wykonywane są z żeliwa szarego o składzie chemicznym zgodnym ze specyfikacją wyrobów przeznaczonych na rynek europejski. Metoda wytwarzania tarcz gwarantuje jednorodność struktury materiału chroniąc je przed wczesnym zużywaniem i niekontrolowanym pękaniem oraz zapewniając wysoką odporność na obciążenia termiczne i wynikające z nich odkształcenia. Uzyskiwana jest w ten sposób minimalizacja zjawiska fadingu temperaturowego. Dodatkową gwarancją jakości jest badanie składu chemicznego każdej partii żeliwa przed rozpoczęciem procesu odlewania. W dalszym etapie produkcji tarcze hamulcowe KAMOKA poddawane są obróbce wykańczającej w postaci jednoczesnego szlifowania obu powierzchni ciernych. Powierzchnia cierna bębnów również jest obrabiana metodą szlifowania. Efektem tak przeprowadzonej obróbki jest równomierne zużywanie się obu powierzchni ciernych tarcz wentylowanych
i pełnych, bez efektu nierównomiernego rozłożenia mas wirujących
i będącego również przyczyną drgań wyczuwalnych w układzie kierowniczym. Wysoka jakość powierzchni ciernych zapewnia właściwy kontakt okładzin klocków hamulcowych
i szczęk oraz uzyskiwanie odpowiednich wartości sił hamujących. Wykonane na tarczach izolatory termiczne chronią piastę, a tym samym łożyska i zespoły łożyskowe przed nagrzewaniem się.
Jako element decydujący o prawidłowości działania podstawowego układu bezpieczeństwa czynnego samochodów, tarcze i bębny KAMOKA w pełni odpowiadają zgodności z wymiarami geometrycznymi i jakościowymi producentów układów hamulcowych.
Na etapie weryfikacji jakości wykonania tarcze oraz bębny hamulcowe KAMOKA uzyskały certyfikaty jakości ISO/TS 16949: 2002.