Dyfrakcyjny slajd

Pozornie zwykła siatka dyfrakcyjna a w rzeczywistości mini-spektrometr, do nauczania optyki i fizyki współczesnej. Mogą być wykorzystywane przez nauczyciela do bezpośredniego przeglądania i analizy widm z różnych źródeł światła. W szczególności warto obejrzeć lampy sodowe, energooszczędne, neonowe. W fizyce współczesnej można obejrzeć profesjonalne widma wodoru, helu, neonu, azotu. Wymiary slajdu 50mm x 50mm. Typ: 13,500 linii/cal