Centrum Nauki Experyment

Al. Zwycińôstwa 96/98
81-451 Gdynia
Poland
+48 58 698 21 47
+48 58 698 26 60