Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2
60-965 Poznań
Poland
+48 61 665 35 16
+48 61 665 35 83