Instytut im. Balassiego - Węgierski Insytut Kultury w Warszawie

ul. Moniuszki 10
00-009 Warszawa
Poland
+48 22 629 32 41-42
+48 22 625 07 62