ROJEK POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bystrzycka 22
58-100 Świdnica
Poland
+48/74/852-09-32