FAST Application Software

Dzięki naszemu oprogramowaniu Application Software Toolbox Lenze FAST można zestawiać w jednym szablonie inteligentne, znormalizowane moduły oprogramowania do różnych modułów maszynowych, projektując w zupełnie prosty sposób oprogramowanie do maszyn. W ten sposób realizuje się nawet 80% zadań związanych z inżynierią oprogramowania do sterowania ruchem, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu projektowania podstawowych funkcji maszyny.

Łatwe sterowanie robotami
FAST goes Robotics: dzięki wstępnie zaprogramowanym modułom robotyki można w niezwykle prosty sposób zintegrować struktury kinematyczne z całym systemem automatyzacji. Do tego celu służą moduły technologiczne do aplikacji Pick & Place z modelami różnych struktur kinematycznych. W rozwiązaniu zintegrowany jest pełnowartościowy rdzeń robotyki zapewniający maksymalne stopnie swobody.

Cechy charakterystyczne
Lenze FAST pozwala zrealizować nawet 80% zadań związanych z inżynierią oprogramowania
Niezwykle wydajny rdzeń robotyki o sześciu stopniach swobody stanowiący podstawę ruchów w przestrzeni
Planowanie toru ruchu w oparciu o PLCopen Part4, dla wszystkich osi głównych i pomocniczych
Dzięki planowaniu toru ruchu na podstawie zamkniętych elementów w module technologicznym FAST znajomość programowania robotów nie jest wymagana
Ustrukturyzowana budowa programu dzięki szablonowi Application Template
Zmniejszenie możliwości powstania błędu dzięki sprawdzonemu oprogramowaniu