Serwo przemiennik i950

Wraz z i950 rozszerzamy nasze portfolio, dodając serwonapęd, który integruje się z absolutną łatwością.

Identyczna architektura, taka sama inżynieria i korzystanie z tego samego oprogramowania aplikacyjnego zacierają granice między automatyką typu drive based i controller based. Nasze oprogramowanie FAST Applikation Software Toolbox jest spójnie zaprojektowane.Oferując oprogramowanie FAST, ułatwiamy klientom wiele zadań. Aplikacje FAST przemiennika i950 mogą być od razu wykorzystywane i dostosowywane do danego zadania maszyny wyłącznie poprzez parametryzację. Jednak w razie potrzeby można je również w bardzo prosty sposób dostosować i rozszerzyć zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów.

Ponadto serwo przemiennik i950 pełni rolę rozszerzenia mocy serwo przemiennika i700 w naszym systemie opartym na sterowniku w zakresie od 22 do 110 kW.

Zalety dla użytkownika:
Jedna platforma, elastyczne skalowanie: Serwo przemiennik i950 jest uzupełniającym elementem spójnej platformy automatyzacji Lenze do projektowania modułowych rozwiązań do maszyn, elastycznie skalowalnej od najmniejszego modułu maszynowego z tylko jedną osią ruchu aż po złożone systemy wieloosiowe.
Aplikacje FAST, od razu do użycia: Przemiennik i950 ma FAST „Inside”: Aplikacje technologiczne, które wybiera się w zupełnie prosty sposób przez EASY Starter, parametryzuje i od razu używa.
Bezpieczna przyszłość i przygotowanie pod Przemysł 4.0: Dzięki otwartym standardom, takim jak PLCopen, IEC61131-3 i CIA402, zapewniamy producentom OEM możliwość ponownego wykorzystania nakładów związanych z inżynierią, dzisiaj i w przyszłości.
Zwarta budowa: Serwo przemiennik i950 w każdej konstrukcji ma wyjątkowo zwartą budowę i z mocą do 15 kW można go montować w szafach rozdzielczych o głębokości 250 mm.