System składowania z użyciem układnicy magazynowej

System przeznaczony jest do składowania arkuszy blach, profili, rur, prętów oraz innych materiałów o dużych gabarytach lub masie – może pomieścić do kilku tysięcy ton stali. Złożony jest z wieloczłonowej stalowej konstrukcji umożliwiającej składowanie materiałów znajdujących się na ruchomych półkach. System eliminuje konieczność wykorzystania wózków widłowych do transportu materiałów między gniazdami ciągu technologicznego, co istotnie zwiększa wydajność oraz znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pracy. Układ może być wyposażony w wiele stacji załadowczo- rozładowczych umożliwiających załadunek materiałów do magazynu oraz ich transport do maszyn ciągu technologicznego. Układnica magazynowa może pracować autonomicznie, bez udziału operatora.