Podajniki i przenośniki

Oferujemy naszym klientom różne warianty rozwiązań w zakresie podawania / transportu surowca drzewnego na bazie:
podajników wibracyjnych wzdłużnych,
podajników wibracyjnych poprzecznych,
podajników i przenośników łańcuchowych,
podajników przesiewających z opcją kilkupoziomowego sortowania frakcji,
podajników taśmowych.

W celu uzyskania wyceny prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.