Formatyzerko - czopiarka DCLB Specjal

Formatyzerko - czopiarka DCLB Specjalprzeznaczona jest do jednostronnej obróbki przelotowej elementów drewnianych oraz płyt warstwowych klejonych z materiałów drewnopochodnych (np. płyta wiórowa, sklejka, MDF).

Obróbka realizowana jest metodą cięcia piłami tarczowymi.

Maszyna zbudowana jest w systemie agregatowym. Obrabiany materiał jest przesuwany względem zespołów obróbczych za pomocą transportera dolnego oraz górnej belki dociskowej z zamontowanymi rolkami. Położenie belki jest regulowane w zależności od grubości materiału.
Budowa poszczególnych wrzecion obróbczych zapewnia przesuw indywidualny każdego wrzeciona w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Celem zwiększenia możliwości nastaw wrzeciona obróbcze piły głównej, piły podcinającej i piły zacinania dodatkowego posiadają możliwość obrotu w zakresie od 0 do 450. Wrzeciono piły podcinającej ustawione jest wahliwie i wyposażone jest w pneumatyczny układ doskoku. umożliwiający wykonanie podcięcia na końcu płyty w celu uniknięcia zjawiska wyrywania krawędzi ciętego materiału przez piłę główną.

Posuw transportera dolnego realizowany jest w sposób płynny bezstopniowy przy udziale przekładni oraz wału napędowego. Zmianę prędkości posuwu wprowadza się na wyświetlaczu zamontowanym na szafie sterowniczej. Obrabiarka wyposażona jest w zespół wprowadzania ułatwiający prawidłowe wprowadzenie materiału do obróbki.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ograniczenia hałasu, maszyna wyposażona jest w kabiny dźwiękochłonne.
Maszyna składa się z następujący agregatów:
agregat piły podcinającej
agregat głównej piły formatującej
agregat frezarski
agregat zacinania dodatkowego