ProDentis Moduł RECEPCJA

Moduł "Recepcja" jest przeznaczony do obsługi przez recepcjonistki. Moduł ten składa się z czterech głównych zakładek:

- Recepcja (kartoteki pacjentów, rozliczenia itd.)
- Terminarz (elektroniczny terminarz umawiania wizyt)
- Magazyn (stan i zużycie materiałów i leków)
- Raport kasowy (zestawienie wpływów i wydatków)

Recepcja
- kartoteka pacjentów ze zdjęciami portretowymi
- automatyczna informacja o zakończonych wizytach do
rozliczenia
- automatyczna informacja ooczkujących już pacjentach
- wydruk recept, skierowań, zaświadczeń itp.
- wywiad lekarski i ostrzeżenia dla lekarzy
- katalog zdjęć RTG, cyfrowych oraz VIDEO
- rozliczenia wizyty bezpośrednio - druk dowodu KP
- rozliczenia wizyty- paragonem fiskalnym
- fakturowanie - wystawianie rachunków i faktur
- system lojalnościowy i polityka rabatowa
- automatyczne SMS i email dla pacjentów
- komunikator wewnętrzny oraz Alarmy

Terminarz
- terminarz zbiorczy wszystkich lekarzy z podziałem na
specjalności, miejsca (fotele, gabinety)
- szybkie odnalezienie wolnego terminu
- "dorezerwowanie" dodatkowego pacjenta
- dostęp do szczegółów konkretnej rezerwacji
- wydruk terminów lekarza i pacjenta
- terminarz miejsc pobytowych
- terminarz rezerwacji online dla pacjentów

Magazyn
- zarządzanie stanem materiałów i leków; pobrania
- historia pobrań
- podział na środki przeterminowane
- numery partii; dokumenty dostawców

Raport kasowy

- pełne zestawienie wpłat i wypłat z podziałem na formę
płatności za dany okres
- dokładna informacja o pracownikach dokonujących
rozliczenia
- informacja o osobach wpłacających i tytule
wpłaty/wypłaty
- wydruki dowodów wpłaty KP i dowodów wypłaty KW
- zestawienie dziennych operacji finansowych