Evicrol®

Evicrol®

Chemowiążący materiał kompozytowy z makrowypełniaczem

Evicrol jest konwencjonalnym, makrofilowym materiałem kompozytowym, o długiej, udowodnionej historii klinicznej. Klinicznie, pomimo upływu czasu materiał zachowuje się lepiej od wielu nowoczesnych materiałów kompozytowych i nadal jest chętnie stosowany przez lekarzy, nie tylko ze względu na jego walory ekonomiczne.

Wskazania

Odbudowa zębów pod uzupełnienia protetyczne, szczególnie w połączeniu z metalowymi lub kompozytowymi, standardowymi wkładami koronowo-korzeniowymi
Wypełnienia ubytków klasy III i IV
Szynowanie
Charakterystyka i zalety

Wyjątkowe własności mechaniczne, które zapewniają trwałość, elastyczność i mały skurcz
Możliwość uzyskania konsystencji optymalnej do różnych sytuacji klinicznych
Zgodność z innymi materiałami kompozytowymi
Korzystny stosunek jakości do ceny