Misją Wydawnictwa Inwestor jest tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju branży drzewnej i meblarskiej w Polsce oraz promocja wyrobów drzewnych i meblarskich na rynkach zewnętrznych i w Polsce.


Nasze podstawowe cele to:

- podnoszenie świadomości osób pracujących w branży na temat optymalizacji produkcji, wykorzystania surowca, zastosowania jak najbardziej efektywnych technologii, organizacji produkcji, umiejętności planowania i zarządzania.
- skuteczne dotarcie do wszystkich przedsiębiorców pracujących w branży z aktualną, fachową, rzetelną a przede wszystkim przydatną wiedzą.
- wymiana informacji pomiędzy dostawcami a przedsiębiorcami na temat dostępnych technologii, surowców, komponentów.
- dostarczanie informacji politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, prawnych, mających wpływ na działalność przedsiębiorców branży drzewnej i meblarskiej.
- wymiana poglądów pomiędzy naukowcami a praktykami
- promowanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych poprzez pokazywanie możliwości zastosowania tychże materiałów w budownictwie i wyposażeniu wnętrz.
Nasze cele realizujemy przede wszystkim poprzez zdobywanie wiedzy na temat rynku oraz dzielenie się nią z naszymi odbiorcami przy pomocy nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej. Poprzez ciągłe pozyskiwanie, migrowanie, aktualizowanie, weryfikowanie danych z rynku, nasz dział badań i analiz posiada bazę na temat działających na nim podmiotów, ich profilu działalności, możliwości produkcyjnych, potencjału ludzkiego,
a obserwując zachodzące zmiany potrafi prognozować tendencje i kierunki rozwoju.
Wiedza daje szansę na bycie lepszym i skuteczniejszym. We wszystkim, co robimy, najważniejsza jest skuteczność dotarcia do zainteresowanych przedsiębiorców, osób decyzyjnych, technologów, zaopatrzeniowców, osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia z aktualną, rzetelną i potrzebną wiedzą, która wzmocni świadomość nowych, efektywniejszych i lepszych rozwiązań.
Nasza organizacja to przede wszystkim ludzie. Ich wiedza, pasja, profesjonalizm, dążenie do rozwoju oraz to, co dla mnie najważniejsze - zaangażowanie - sprawiają, że od wielu lat jesteśmy niedoścignieni w swojej dziedzinie. Ogromną satysfakcję sprawia mi współpraca z ludźmi, którzy mają jasno sprecyzowane cele, z dużym zaangażowaniem traktują powierzone im zadania oraz wierzą, że ich wysiłek przyczynia się do lepszego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. To między innymi dzięki staraniom naszego zespołu Polska jest czwartym na świecie eksporterem mebli, produkuje najwięcej w Europie elementów programu ogrodowego, posiada największą fabrykę płyt wiórowych, wielu polskich przedsiębiorców rozwija się i podbija kolejne rynki w Europie i na świecie stając się liderami rynku.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.