ORIETTA

SIEWNIK PNEUMATYCZNY DO WARZYW
MINIMALNY ROZSTAW RZĘDÓW 13 cm - wąskie sekcje wysiewające
MINIMALNY ROZSTAW RZĘDÓW 22 cm - szerokie sekcje wysiewające

Pneumatyczne siewniki do warzyw są rezultatem
doświadczenia, które firma GASPARDO zgromadziła
w dziedzinie precyzyjnego wysiewu. Racjonalność
budowy i modułowość elementów sprawiają, że jest on
wszechstronną maszyną do zastosowania zarówno w
specjalistycznym sektorze produkcji warzyw jak również,
w sektorze uprawy buraka cukrowego.
Zwiększony korpus rozdzielacza, w którym znajduje się
tarcza wysiewająca o średnicy 22 cm, dzięki temu tarcza
wysiewająca obraca się z mniejszą prędkością i co się z tym
wiąże rozprowadzanie nasion jest bardziej precyzyjne.
Za pomocą nowych siewników ORIETTA-OLIMPIA możliwa
jest wszechstronna i łatwa praca na różnych głębokościach
wysiewu dzięki zastosowaniu redlic odwracalnych. Element
wysiewający może być złożony w wielu modelach za
pomocą różnych zestawów przezbrajania w celu uzyskania
konfi guracji najbardziej odpowiedniej do specyfi cznych
wymagań.