SIPMA RO 1200 TORNADO

Rozrzutnik obornika SIPMA RO 1200 TORNADO przeznaczony jest do rozrzucania obornika, torfu
i kompostu.