QUADRANT 1150

Dokładnie uformowane, najwyższa jakość paszy.

QUADRANT 1150 ze swoją zaawansowaną technologią zgarniacza prasuje idealną paszę dla przeżuwaczy i przede wszystkim dla koni. To coś wyjątkowego: zgarniacz nie uszkadza źdźbeł i dzięki temu QUADRANT 1150 tworzy wolne od kurzu baloty.