XERION 5000-4000

Wszystkie trzy modele z nowej rodziny będą oferowane jako TRAC ze stałą kabiną version TRAC VC à cabine pivotante. Le XERION 4000 existe également en version w wersji SADDLE TRAC.