Beijing Duokan Technology Co., Ltd.

Room 1105, Changxin Plaza, No.39 Anding Road, Chaoyang District
100029 Beijing
China