ARES T XL

Agregaty uprawowe przeznaczone do prac podorywkowych, przedsiewnych łącznie z siewem w jednym przejeździe roboczym oraz uprawy poplonów. Praca maszyny oparta na 2 rzędach talerzy ułożonych równolegle, które obracając się tną glebę oraz intensywnie mieszają resztki roślin i słomę.

Wersja T XL: dysk 560 mm z zabezpieczeniem amortyzatorami gumowymi 35×210 mm z kątem natarcia 18° i kątem pochylenia 11°; zalecana głębokość
pracy 8÷9 cm, maks 15 cm; przeznaczenie uprawa przedsiewna i pościerniskowa; waga 1 kpl z zabezpieczeniem: 23 kg; nacisk na 1 m ≈ 750 kgAgrgaty dostępne w szerokosciach 3,0;4,0;4,5;6,0 m