PAKIET AGRINAVIA

akiet zarządzania Agrinavia składa się z trzech programów:

Agrinavia FIELD
- oprogramowanie do rejestracji wszelkich czynności na polu. Dzięki niemu można sprawnie i dokładnie zaplanować i kontrolować wykonanie nawożenia, oprysków, siewu, wszelkich prac polowych. Dzięki temu modułowi możecie Państwo kontrolować własne magazyny, zakupy, otrzymujecie szybką i dokładną informację o efektywności Waszej produkcji roślinnej.
- moduł umożliwiający również drukowanie kart pracy dla pracowników, potrzebnych raportów.

Agrinavia MAP
- Pozwala rysować, obliczać i edytować mapy pola. Możecie Państwo dodać, podzielić, wyróżnić pola. Możecie równiż stworzyć zewnętrzną strefy do specjalnych zabiegów itp. Wszystkie zmiany wprowadzane są łatwo i z pełną elastycznością.

Agrinavia TIME
- Jest to program rejestracji czasu pracy dla rolników zainteresowanych efektywną alokacją zasobów. Jest to szczególnie istotne, jeśli współpracujecie Państwo na zasadzie spółdzielni, partnerstwa z innymi rolnikami i potrzebujecie informacji w jaki sposób wydawane są zasoby.

Wersje Pocket
Dla Agrinavia FIELD, MAP i TIME można kupić zaawansowane wersje Pocket umożliwiające wprowadzanie danych, już stojąc na polu. Możecie Państwo także bezpośrednio na polu sprawdzić wykonane już czynności i zabiegi, odpowiadając na pomagające w podjęciu decyzji pytania takie jak np.: "Co i kiedy robiłem na tym polu, czym i jak pryskałem, nawoziłem?"