Lignina Pur-zellin 40x50 mm

Kompresy z waty celulozowej, w rolce.
• Brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, dzięki czemu mają poduszkowatą formę i dobrą spoistość.
• Nie pylą się.
• Niejałowe
Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, infuzjami i małymi zabiegami chirurgicznymi; jako materiał chłonny przy drobnych zranieniach; do prac w stomatologii.