ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS są modułem rozszerzającym programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Program służy do projektowania koryt, drabinek i kanałów kablowych. Umożliwia także komunikację z programem DIALux, który wykorzystywany jest do projektowania opraw oświetleniowych.
MOŻLIWOŚCI:
Projektowania tras kablowych.
Wymiana informacji dotyczących opraw oświetleniowych z programem DIALux.
Obliczenia jednostkowe oraz procentowe wypełnienia przekroju trasy.