ZAPRAWA THERMOPOR®

Termoizolacyjną zaprawę murarską THERMOPOR® stosuje się do murowania ścian zewnętrznych budynków jedno- i wielokondygnacyjnych oraz wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba likwidacji mostków termicznych.

• skład - mieszanka cementu, wapna i dodatków mineralnych, w tym perlitu poprawiającego własności izolacyjne zaprawy oraz domieszek w starannie dobranych proporcjach.
• właściwa ilość wody - około 11,5 litrów na 20 kilogramów suchej masy
• czas zużycia świeżej zaprawy - około 5 godzin od wymieszania z wodą
• zużycie -podano do spoiny grubości do 12 mm
• 1 opakowanie (20kg) wystarcza na około 26 litrów gotowej zaprawy
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.