Nature

Charakterystyczną cechą płyty NATURE jest odciśnięta, nierównomierna powierzchnia przypominająca kamień naturalny. Światło padające pod różnym kątem powoduje, że efekt staje się bardziej widoczny nadając ścieżkom, tarasom niepowtarzalnego wizerunku.