LOHMANN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 64
80-298 GdaƄsk
Poland
+48 58 551 50 61