RURY RDF I RDH

Rury do ochrony kabli są wyprodukowane z bezhalogenowego polietylenu HDPE i LDPE. Technologia podwójnych ścianek gwarantuje rurom wysoką odporność statyczną i dynamiczną. Rury te mają zastosowanie przede wszystkim do ochrony kabla pod ziemią, dla instalacji przemysłowych i drogowych. Można je stosować również przy prowadzeniu sieci energetycznych i informatycznych.

RDF

Materiał: zewnętrzna ścianka - HDPE, wewnętrzna - LDPE
Kolor: czerwony, niebieski
Temperatura: +5 do +50°C
Długość: 50 lub 25 m
Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie: > 450 N