TURANLAR MAKINE SANAYI VE TIC. A.S.

Demirhendek Cd 78
Ankara
Turkey
+90 216 561 8586
+90 216 561 8587