Pustak Ceramiczny U

Nazwa Handlowa: "Pustak Ceramiczny U 188"
Wymiary: 188 x 250 x 188
Klasa: 15
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 188mm: 20 sztuk
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 250mm: 25 sztuk
Waga 1 sztuka: 6,0 kg
Ilość sztuk na palecie: 156
Norma: PN-EN 771-1
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
Kategoria odchyłek wymiarów T 1
Kategoria rozpiętości wymiarów R 1
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia: 23,0 N/mm
(powierzchnia kładzenia 188x250)
Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm PN-EN 998-2
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 680 kg/m3
Gęstość netto w stanie suchym 1727 kg/m3
Odporność na zamrażanie 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg