TERMOton P+W 8

Wymiary: 325 x 80 x 235
Klasa: 15
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 80mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 4,77 kg
Ilość sztuk na palecie: 216
Norma: PN-EN 771-1
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
Kategoria odchyłek wymiarów T 1
Kategoria rozpiętości wymiarów R 1
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia: 24,0 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 811 kg/m
Gęstość netto w stanie suchym 1725 kg/mm
Odporność na zamrażanie 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg