Pianka elastyczna

Poliuretanowy system pianki elastycznej formowanej jest systemem dwukomponentowym (A+B).

Składnikiem A jest mieszanina poliolu polieterowego z dodatkami zapewniającymi odpowiednie właściwości wyrobu gotowego. Czynnikiem spieniającym jest dwutlenek węgla wytwarzany w reakcji między komponentami.

Składnikiem B jest prepolimer na bazie MDI, o ściśle określonej zawartości grup NCO.

Składnik A miesza się ze składnikiem B w określonej proporcji, co zapewnia uzyskanemu wyrobowi gotowemu pożądane właściwości takie jak twardość czy elastyczność. Zmieniając proporcję mieszania możemy w pewnym zakresie regulować twardość wyrobu gotowego.

Poprzez odpowiedni dobór katalizatorów, prowadzimy reakcję w sposób kontrolowany, w zakresie czasów charakterystycznych jak i czasu odformowania, który decyduje o wydajności produkcji.

Skąd właściwie pochodzi nazwa pianka elastyczna formowana. Jeśli wyobrazimy sobie wielkie bloki pianki elastycznej, które później są cięte na kształtki o dowolnych wymiarach, to zrozumiemy co to jest pianka elastyczna. Ale skąd wziął się drugi człon nazwy, czyli formowana, a więc odpowiadam, zamiast wycinać z wielkiego bloku siedzisko o danych wymiarach, po prostu wylewa się do formy piankę elastyczną, uzyskując w ten sposób element gotowy o znacznie lepszych parametrach użytkowych.

Najczęstszym zastosowaniem pianki elastycznej formowanej jest produkcja siedzeń samochodowych, zagłówków, oraz siedzisk mebli tapicerowanych o wysokiej jakości.