Pianka integralna

Poliuretanowy system pianki integralnej jest systemem dwukomponentowym (A+B).

Składnikiem A jest mieszanina poliolu polieterowego z ekologicznym środkiem spieniającym w postaci fluorowęglowodoru, oraz dodatkami zapewniającymi odpowiednie właściwości wyrobu gotowego. Składnikiem B jest prepolimer na bazie MDI, o ściśle określonej zawartości grup NCO.Składnik A miesza się ze składnikiem B w określonej proporcji i wylewa do formy w odpowiedniej ilości, dla zapewnienia wyrobowi gotowemu pożądanych właściwości takich jak twardość czy elastyczność.

Poprzez odpowiedni dobór katalizatorów, prowadzimy reakcję w sposób kontrolowany, w zakresie czasów charakterystycznych jak i czasu odformowania, który decyduje o wydajności produkcji.

Pianka integralna jest stosowana tam, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność produktu oraz duża odporność mechaniczna na uszkodzenia. Nazwa pianki integralnej pochodzi od angielskich słów „integral skin”, czyli skóra będąca częścią integralną wyrobu. Mówiąc prościej w trakcie tworzenia gotowego wyrobu, powstaje elastyczny rdzeń, oraz twardy, odporny mechanicznie naskórek o grubości do kilku milimetrów.

Najczęstszym zastosowaniem pianki integralnej jest wytwarzanie takich przedmiotów jak siodełka rowerowe, podłokietniki, filtry samochodowe, elementy elastyczne placów zabaw.
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.